Project omschrijving

We weten met zekerheid dat er een Eugenia bestond die een Romeinse martelaar was, maar de rest van het verhaal over haar leven is vermoedelijk romantische fictie . Volgens de legende was ze de dochter van hertog Filip van Alexandrië, de gouverneur van Egypte tijdens het bewind van Keizer Valerianus. Ze vluchtte, gekleed in herenkleding, uit het huis van haar vader en werd tot christen gedoopt door Helenus, bisschop van Heliopolis. Nog steeds in de vermomming van man, stuurde hij haar naar een mannenklooster waarvan ze later abt werd. Toen ze werd beschuldigd van overspel door een vrouw die ze had genezen en aan wiens avances ze had weerstaan, werd ze voor een rechter gebracht om de aanklacht te beantwoorden. Ze zag dat de rechter haar vader was, onthulde dat ze een vrouw en zijn dochter was, en werd vrijgesproken. Ze bekeerde haar vader, haar moeder en vele anderen tot het christendom. Toen Eugenia met haar moeder naar Rome ging, werd ze gevangen genomen en als christelijke martelaar terecht gesteld met het zwaard.


Copyrights getoonde afbeeldingen