Project omschrijving

De heilige Ambrosius was de bisschop van Milaan en een bijbelcriticus. Zijn literaire werken worden geroemd als meesterwerken van Latijnse welsprekendheid, en zijn hymnen getuigen van zijn muzikale talenten. Hij predikte een zeer streng ascetisme, waardoor rijke families vaak met tegenzin hun dochters naar de mis lieten gaan omdat de heilige Ambrosius hen aanspoorde om hun maagdelijkheid aan Christus te schenken.

Hij is één van de vier westerse ‘vaders van de Kerk’, samen met Gregorius de Grote, Augustinus en Hiëronymus.


Copyrights getoonde afbeeldingen