Project omschrijving

Margaretha werd in de 3e eeuw n.C. geboren in Antiochië, het huidige Syrië, als de dochter van een heidense priester. Antiochië stond onder het bewind van de Romeinse keizer Diocletianus, die berucht is omwille van bijzonder felle christenvervolgingen, vooral in het oosten van het rijk. Margaretha bekeerde zich tot het christelijk geloof, legde de gelofte van kuisheid af en werd een vroom christen. De gouverneur van Antiochië liet Margaretha arresteren en ze werd in een kerker gegooid. Volgens de legende kwam de duivel, in de vorm van een draak, haar verleiden, maar toen ze het kruisteken maakte, vluchtte de draak. Hij kwam echter terug en slokte Margaretha op. Die wist zich te bevrijden. Toen Margaretha werd voorgeleid om te worden onthoofd, bedankte ze God dat het einde van haar barensweeën waren gekomen. Ze bad ter nagedachtenis aan haar wonderbaarlijke bevrijding uit de baarmoeder van de draak. Vrouwen in barensnood die haar aanroepen,  zouden door haar lijden hulp kunnen vinden.


Copyrights getoonde afbeeldingen