Project omschrijving

Johannes Chrysostomos was aartsbisschop van Constantinopel en een opmerkelijke christelijke bisschop en prediker uit de vierde en vijfde eeuw n.C. in Syrië en Constantinopel. Hij is beroemd om zijn welsprekendheid: na zijn dood kreeg hij de naam Chrysostomus, wat in het Grieks ‘gouden mond’ betekent.  Hij is ook bekend om zijn veroordeling van het machtsmisbruik in de kerk en in het Romeinse rijk van die tijd. De orthodoxe kerk eert hem als een heilige (zijn feestdag valt op 13 november) en telt hem bij de drie heilige oosterse kerkvaders samen met  Basilius de Grote, Athanasius van Alexandrië en Gregorius van Nazianze. Een andere feestdag die met hem verbonden is, is 27 januari, de dag toen in 437, dertig jaar na zijn dood, zijn relieken werden teruggebracht naar Constantinopel.


Copyrights getoonde afbeeldingen