Project omschrijving

Gregorius was de zoon van Gregorius van Nazianze de oudere en de heilige Nonna. Hij bracht zijn jeugd zwervend door op zoek naar kennis. Hij raakte bevriend met zijn medeleerling de heilige Basil (de Grote) en leefde later met hem als asceet.

Rond 370 n.C. werd Basilius benoemd tot bisschop van Caesarea waarbij Gregorius hem steunde in zijn geschillen met de Ariaanse keizer Valens. In 372 aanvaardde Gregorius met tegenzin om bisschop van Sasima te worden, in de overtuiging dat hij het ambt onwaardig was. Hij diende als bisschop van Constantinopel van 381 tot 390, na de dood van Valens. Hij haatte de stad en vreesde zich betrokken te worden in politiek en corruptie, maar toch zette hij zich in om de Arianen terug naar het geloof te brengen. Tot zijn positie onhoudbaar wordt. Vermoeid van de vele geschillen en intriges trok Gregorius zich terug en leefde de rest van zijn dagen als een kluizenaar. Hij schreef theologische verhandelingen en poëzie, deels religieus, deels autobiografisch.


Copyrights getoonde afbeeldingen