Project omschrijving

De heilige Anna was de moeder van Maria en dus de grootmoeder van Jezus. Haar naam wordt niet vermeld in de Bijbel maar wel in de koran. De naam Anne en de naam van haar echtgenoot Joachim komen enkel in de apocriefe boeken voor, met name en voor het eerst in het Proto-Evangelie van Jacobus (vermoedelijk geschreven rond 150). De heilige Anna is de patroonheilige van de ongetrouwde vrouwen, huisvrouwen, zwangere vrouwen, vrouwen die aan het bevallen zijn, grootmoeders, onderwijzers en leerkrachten. Een vaak voorkomend iconografisch motief toont de heilige Anna die de Maagd Maria de heilige geschriften onderwijst.


Copyrights getoonde afbeeldingen