Project omschrijving

Arius en Athanasius waren aartsrivalen binnen de moeilijke kwestie rond het Arianisme. Arius was de leidende vader van het Arianisme, terwijl Athanasius de verdediger was van het orthodoxe christendom. In het Arianisme wordt het dogma van de drie-eenheid niet geaccepteerd: zowel Jezus als de Heilige Geest worden gezien als scheppingen van God. Jezus is hierbij alleen ondergeschikt aan God, terwijl de Heilige Geest ondergeschikt is aan zowel Jezus als God.
Hij is één van de vier oosterse kerkvaders.


Copyrights getoonde afbeeldingen