Project omschrijving

Hoewel de Bijbel de kroning van Maria niet vermeldt en het geen officieel katholiek dogma is, is het vanaf de 13e eeuw tot vandaag een populair thema in de religieuze kunst. Het idee voor dit thema is waarschijnlijk afkomstig uit vroegmiddeleeuwse teksten over de Tenhemelopneming van Maria, waarin wordt beschreven hoe de hemelse gastheer op vreugdevolle wijze zijn gast, als koningin, verwelkomt en hoe Christus haar op een troon aan zijn zijde plaatst.


Copyrights getoonde afbeeldingen