Project omschrijving

Dit tafereel komt uit het boek Esther uit het Oude Testament en toont Esther, de vrouw van koning Ahasverus (in moderne teksten soms Xerxes genoemd). Nadat de koning een executie van al het Joodse volk in het Perzische rijk had bevolen, ging Esther naar hem toe (zonder dat hij haar gevraagd had) om hem te smeken haar volk te sparen. Hiermee overtrad ze de wet en riskeerde ze de dood. Ze viel flauw voor de koning. Daardoor veranderde de koning van mening: hij stond de joden toe zich te verdedigen tegen de reeds bevolen aanval.


Copyrights getoonde afbeeldingen