Project omschrijving

Katholieken vieren al eeuwenlang de Tenhemelopneming van de maagd Maria, de moeder van Christus. Volgens het katholieke geloof sterft Maria immers niet echt. Op het einde van haar leven rijst ze op naar de hemel en leeft daar verder. Hoewel dit niet zo staat beschreven in de Bijbel is het wel een belangrijk onderdeel van de katholieke traditie. In 1950 werd dit verhaal door paus Pius XII verklaard als een officieel dogma van het katholiek geloof.


Copyrights getoonde afbeeldingen