Project omschrijving

Elias, wiens naam ‘Mijn God is Jahwe’ betekent, was volgens de Hebreeuwse Bijbel, een profeet en een wonderdoener die leefde in het koninkrijk van Israël tijdens het bewind van koning Achab (9e eeuw v. Chr.). Elias verdedigde de aanbidding van de Hebreeuwse (Joodse) God boven die van de Kanaänitische god Baäl. Elias verrichte wonderen met de hulp van God, zoals het opwekken van de doden, vuur uit de hemel halen en de hemel levend binnengaan “door vuur”. Na de hemelvaart van Elias nam Elisa, zijn leerling en zijn meest toegewijde assistent, zijn rol als leider van zijn school over.


Copyrights getoonde afbeeldingen