Project omschrijving

Volgens het Nieuwe Testament werd Christus door de Romeinen gekruisigd, waarna hij werd gezalfd en begraven in een graf dat oorspronkelijk was gemaakt voor Josef van Arimathea. Maar God deed Christus opstaan uit de doden, waarna hij verscheen voor een aantal getuigen en daarna oprees naar de hemel. Daar ging hij zitten aan de rechterhand van zijn vader. Deze verrijzenis wordt gevierd op Pasen.


Copyrights getoonde afbeeldingen