Project omschrijving

Melchisedek, wiens naam “koning der gerechtigheid” betekent, was een koning van Salem (Jeruzalem) en priester van de Allerhoogste God. De plotselinge verschijning en verdwijning van Melchisedek in het boek Genesis is enigszins mysterieus. Melchisedek en Abraham ontmoetten elkaar voor het eerst na de nederlaag van Abraham op Chedorlaomer en zijn drie bondgenoten. Melchisedek presenteerde brood en wijn aan Abraham en zijn vermoeide mannen om zo zijn vriendschap aan te tonen. Als priester schonk hij Abraham de ​​zegen van El Elyon (“God de Allerhoogste”). Daarna prees hij God voor de overwinning van Abraham in de strijd.


Copyrights getoonde afbeeldingen