Project omschrijving

Het verhaal dat dit schilderij illustreert, komt uit een passage in het profetische laatste deel van de Bijbel, het boek Openbaring (12: 7-9): “En er was een oorlog in de hemel: Michaël en zijn engelen vochten tegen de draak… en de grote draak werd uitgeworpen, die oude slang, genaamd de Duivel, en Satan, die de hele wereld bedroog, hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen werden met hem uitgeworpen. ”
Het werk beeldt  de eerste confrontatie tussen Goed en Kwaad af, nog vóór de Val van de Mens. De  machtigste engel, Lucifer (of ‘lichtdrager’) valt de goddelijke autoriteit aan. Daarom wordt hij op bevel van God uit de hemel gejaagd door de Aartsengel Michaël, wat de val van de andere rebelse engelen teweegbrengt.


Copyrights getoonde afbeeldingen